تورهای نمایشگاهی

https://exhibitionmakers.com/wp-content/uploads/2023/10/AgroProdMash-Russia-Moscow-Fa.webp

تور نمایشگاه صنایع و مواد غذایی (AGROPRODMASH) مسکو

تاریخ سفر:   1403/07/16

مدت زمان:   4 روز

برای پیش ثبت نام تور نمایشگاهی صنایع و مواد غذایی مسکو از طریق فرم درخواست دهید، با شما تماس خواهیم گرفت.

https://exhibitionmakers.com/wp-content/uploads/2023/11/KHIMIA-Russia-Moscow-Fa.webp

تور نمایشگاه صنایع پتروشیمی و مواد شیمیایی (KHIMIA) مسکو

تاریخ سفر:   1403/07/30

مدت زمان:   4 روز

برای پیش ثبت نام تور نمایشگاهی مواد شیمیایی و صنایع پتروشیمی مسکو از طریق فرم درخواست دهید، با شما تماس خواهیم گرفت.

https://exhibitionmakers.com/wp-content/uploads/2023/10/FoodTech-Turkey-Istanbul-Fa.webp

تور نمایشگاه مواد غذایی و نوشیدنی (Food Tech) استانبول

تاریخ سفر:   1403/08/02

مدت زمان:   4 روز

برای پیش ثبت نام تور نمایشگاهی مواد غذایی و نوشیدنی استانبول از طریق فرم درخواست دهید، با شما تماس خواهیم گرفت.

https://exhibitionmakers.com/wp-content/uploads/2024/03/Intersec-UAE-Dubai-Fa-1.webp

تور نمایشگاه تجهیزات ایمنی و امنیت (intersec) دبی

تاریخ سفر:   1403/10/25

مدت زمان:   4 روز

برای پیش ثبت نام تور نمایشگاهی تجهیزات ایمنی و امنیت دبی از طریق فرم درخواست دهید، با شما تماس خواهیم گرفت.

https://exhibitionmakers.com/wp-content/uploads/2024/03/ZUCHEX-Turkey-Istanbul-Fa.webp

تور نمایشگاه لوازم خانه و آشپزخانه (zuchex) استانبول

تاریخ سفر:   1403/06/29

مدت زمان:   4 روز

برای پیش ثبت نام تور نمایشگاهی لوازم خانه و آشپزخانه استانبول از طریق فرم درخواست دهید، با شما تماس خواهیم گرفت.

https://exhibitionmakers.com/wp-content/uploads/2023/10/هدر-نمایشگاه-فولاد-روسیه-فارسی.jpg

تور نمایشگاه فولاد، متالورژی مسکو

تاریخ سفر:   1403/08/08

مدت زمان:   4 روز

برای پیش ثبت نام تور نمایشگاهی فولاد،متالورژی مسکو از طریق فرم درخواست دهید، با شما تماس خواهیم گرفت.

https://exhibitionmakers.com/wp-content/uploads/2024/06/Big5-UAE-Dubai-Fa-1.webp

تور نمایشگاه صنعت ساختمان (BIG 5) دبی

تاریخ سفر:   1403/09/06

مدت زمان:   4 روز

برای پیش ثبت نام تور نمایشگاهی صنعت ساختمان دبی از طریق فرم درخواست دهید، با شما تماس خواهیم گرفت.

https://exhibitionmakers.com/wp-content/uploads/2024/02/WorldFood-Turkey-Istanbul-Fa.webp

تور نمایشگاه مواد غذایی استانبول (World food)

تاریخ سفر:   1403/06/12

مدت زمان:   4 روز

برای پیش ثبت نام تور نمایشگاهی مواد غذایی استانبول از طریق فرم درخواست دهید، با شما تماس خواهیم گرفت.