نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقینمایشگاه بین المللی املاکنمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز ایران

1403/03/02

1403/03/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

2

نمایشگاه تخصصی آسانسور و پله برقی کرمان

1403/04/14

1403/04/17

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی آسانسور، بالابر، پله برقی صنایع و تجهیزات وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/04/18

1403/04/21

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی آسانسور دبی (elevator show) امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC دبی...

1403/06/26

1403/06/28

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی،صنایع و تجهیزات وابسته اصفهان ایران...

1403/07/27

1403/07/30

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تکنولوژی ساختمان مسکو

1403/08/02

1403/08/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها و تجهیزات جانبی مشهد ایران...

1403/08/04

1403/08/07

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی آسانسور میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1403/08/25

1403/08/27

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1403/08/25

1403/08/28

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی صنعت و مصالح ساختمان اهواز ایران

1403/09/02

1403/09/05

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/03/02الی1403/03/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات