نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرونمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات خودرو (Automechanica) ترکیه استانبول

مرکز نمایشگاهی تویاپ استانبول

1403/03/03   الی   1403/03/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو شیراز ایران

نمایشگاه بین‌المللی شیراز

1403/03/22   الی   1403/03/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی تقویت، تزئین خودرو و خدمات وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/03/29   الی   1403/04/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/03/29   الی   1403/04/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تعمیر و نگهداری خودرو، گاراژ و پارکینگ روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مسکو

1403/04/01   الی   1403/04/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی فناوری و مواد ساخت خودرو شانگهای چین (AMTS)

مرکز نمایشگاهی SNIEC شانگهای

1403/04/13   الی   1403/04/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو شیراز ایران

نمایشگاه بین المللی شیراز

1403/05/02   الی   1403/05/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی و قطعات خودرو چین شانگهای (CIAIE)

مرکز نمایشگاهی SNIEC شانگهای

1403/05/12   الی   1403/05/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های نوآورانه خودرو چین شانگهای (IATW)

مرکز نمایشگاهی SNIEC شانگهای

1403/05/12   الی   1403/05/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/05/25   الی   1403/05/28

مشاهده جزئیات