نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیتنمایشگاه بین المللی تجهیزات ضد حریق
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار و ایمنی شیراز ایران...

1403/03/09

1403/03/12

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی ایمنی و آتش نشانی گوانگژو چین ( IESE ) مرکز نمایشگاهی کانتون...

1403/03/27

1403/03/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت شیراز ایران...

1403/06/18

1403/06/21

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیتی و حفاظتی روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/06/27

1403/06/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی عملیات حرارتی ( Heat Treatment ) مسکو روسیه مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/06/27

1403/06/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار و ایمنی تهران ایران (HSE) مرکز نمایشگاهی سئ...

1403/07/13

1403/07/16

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی (ایپاس) تهران ایران مرکز نمایشگاهی مصلی ام...

1403/07/24

1403/07/27

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت (Intersec) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC...

1403/10/27

1403/10/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی