نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی (Expomed Eurasia) استانبول ترکیه مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1403/02/06

1403/02/08

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، داروئی و آزمایشگاهی تهران ایران (ایران هلث) مرکز نمای...

1403/02/29

1403/03/01

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شنزن چین مرکز نمایشگاهی Baoan...

1403/06/08

1403/06/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی (Arablab) امارات متحده عربی دبی...

1403/07/03

1403/07/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز ایران...

1403/08/01

1403/08/04

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، مهندسی پزشکی، محصولات و مواد مصرفی روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/09/14

1403/09/18

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/09/23

1403/09/26

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی و مراقبت های بهداشتی (Arab Health) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگا...

1403/11/10

1403/11/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی (Medlab) دبی امارات متحده عربی...

1403/11/17

1403/11/20

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی دبی

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی دبی

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات