نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندان پزشکینمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات دندانپزشکی شانگهای چین مرکز نمایشگاهی شانگهای...

1403/07/23

1404/07/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه استانبول (CNR Fair Center)...

1403/02/19

1403/02/22

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، داروئی و آزمایشگاهی تهران ایران (ایران هلث) مرکز نمای...

1403/02/29

1403/03/01

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی (Sino-Dental) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1403/03/20

1403/03/23

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی (GLOBAL HEALTH) ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1403/07/11

1403/07/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروئی تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهر آف...

1403/07/18

1403/07/21

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز ایران...

1403/08/01

1403/08/04

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، مهندسی پزشکی، محصولات و مواد مصرفی روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/09/14

1403/09/18

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی شنزن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنزن...

1403/09/30

1403/10/02

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی دندان پزشکی (EXPODENT) هند دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan...

1403/10/02

1403/10/04

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندان پزشکی

نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center

1403/02/19الی1403/02/22

مشاهده جزئیات