نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازینمایشگاه بین المللی صنعت برق

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی صنعت برق

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی صنعت برق در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی الکترونیک و مهندسی برق

نمایشگاه بین المللی الکترونیک چین شانگهای (ELECTRONICA CHINA)

مرکز نمایشگاهی SNIEC شانگهای

1403/04/18   الی   1403/04/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی

نمایشگاه بین المللی روشنایی هند دهلی نو

مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan دهلی نو

1403/05/19   الی   1403/05/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی الکترونیک و مهندسی برق

نمایشگاه بین المللی صنعت برق و انرژی تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/06/06   الی   1403/06/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی الکترونیک و مهندسی برق

نمایشگاه بین المللی صنعت برق و اتوماسیون صنعتی اصفهان ایران

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/07/03   الی   1403/07/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی

نمايشگاه بین المللی لوستر و چراغ های تزئینی اصفهان ایران

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/07/18   الی   1403/07/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لوستر، چراغ های روشنایی و تزئینی تهران ایران

نمایشگاه بین المللی لوستر، چراغ های روشنایی و تزئینی تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/08/03   الی   1403/08/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/08/03   الی   1403/08/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی الکترونیک و مهندسی برق

نمایشگاه بین المللی صنعت برق شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

مرکز نمایشگاهی SNIEC شانگهای

1403/08/25   الی   1403/08/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل بمبئی هند (Wire India)

نمایشگاه بین‌المللی بمبئی

1403/09/07   الی   1403/09/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی

نمایشگاه بین المللی لوستر و تجهیزات روشنایی و نورپردازی شیراز ایران

نمایشگاه بین المللی شیراز

1403/09/20   الی   1403/09/23

مشاهده جزئیات