نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک ( CeMAT ) شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1403/08/03

1404/08/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، تجهیزات و زیرساخت ها ( Eurasia Rail ) ترکیه استانبول...

1405/03/28

1405/03/30

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل و لجستیک کیش ایران

1402/12/08

1402/12/10

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل هوایی (AIME) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC...

1402/12/15

1402/12/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک شانگهای چین (World Breakbulk Expo) مرکز نمایشگاهی DLG...

1403/01/06

1403/01/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی شهری و برون شهری روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/02/07

1403/02/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات لجستیک میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1403/02/19

1403/02/22

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1403/02/19

1403/02/21

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/02/29

1403/03/01

غرفه سازی

10

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک گوانگژو چین ( LETCHINA ) مرکز نمایشگاهی کانتون...

1403/03/09

1403/03/11

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی