نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرونمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تعمیر و نگهداری خودرو، گاراژ و پارکینگ روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مسکو

1403/04/01   الی   1403/04/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی فناوری و مواد ساخت خودرو شانگهای چین (AMTS)

مرکز نمایشگاهی SNIEC شانگهای

1403/04/13   الی   1403/04/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو شیراز ایران

نمایشگاه بین المللی شیراز

1403/05/02   الی   1403/05/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های نوآورانه خودرو چین شانگهای (IATW)

مرکز نمایشگاهی SNIEC شانگهای

1403/05/12   الی   1403/05/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی و قطعات خودرو چین شانگهای (CIAIE)

مرکز نمایشگاهی SNIEC شانگهای

1403/05/12   الی   1403/05/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/05/25   الی   1403/05/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و تجهیزات یدکی روسیه مسکو (MIMS Automobility) مرکز نمایشگاهی مسکو

نمایشگاه بین المللی مسکو

1403/05/29   الی   1403/06/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی قطعات یدکی و لوازم جانبی خودرو کرمان ایران

نمایشگاه بین‌المللی کرمان

1403/06/01   الی   1403/06/02

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو فرانکفورت آلمان (Automechanika) مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

1403/06/20   الی   1403/06/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات یدکی خودرو

نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد ایران

نمایشگاه بین‌المللی مشهد

1403/06/28   الی   1403/06/31

مشاهده جزئیات