سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد ایران

1402/10/05

1402/10/08

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی دام و طیور اهواز ایران

1402/11/24

1402/11/27

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته شیراز ایران

1403/02/28

1403/02/31

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت میلان (MEAT-TECH) ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1403/03/08

1403/03/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته تبریز ایران...

1403/04/14

1403/04/17

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/05/02

1403/05/05

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی ( Pet Fair ) شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1403/05/26

1403/05/30

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی و دام و طیور ( Agriculture ) ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1403/07/30

1403/08/03

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور|نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی میلان

1403/03/08الی1403/03/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

1403/05/26الی1403/05/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/11/24الی1402/11/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/04/14الی1403/04/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور

نمایشگاه بین المللی مشهد

1402/10/05الی1402/10/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1402/08/08الی1402/08/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور

نمایشگاه بین المللی شیراز

1403/02/28الی1403/02/31

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1403/05/02الی1403/05/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور|نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/07/30الی1403/08/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور

نمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور

نمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

1402/07/17الی1402/07/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور

نمایشگاه بین المللی تهران شهرافتاب

-الی-

مشاهده جزئیات