نمایشگاه بین المللی رسانه های صوتی و تصویرینمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازینمایشگاه بین المللی صنعت برقنمایشگاه بین المللی صنعت رسانه

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی صنعت رسانه

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی صنعت رسانه در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی رسانه های صوتی و تصویری

نمایشگاه بین المللی رادیو، تلویزیون و فیلم چین پکن (BIRTV)

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/05/30   الی   1403/06/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمايشگاه بين المللي تجارت الکترونیک، کامپیوتر و موبایل (الکامپ) تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/07/25   الی   1403/07/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی رسانه های صوتی و تصویری

نمايشگاه بين المللی سيستم های صوتی، تصويری، عكاسی و فیلمبرداری تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/07/25   الی   1403/07/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی رسانه های صوتی و تصویری

نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری مشهد ایران

نمایشگاه بین‌المللی مشهد

1403/10/26   الی   1403/10/29

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی رسانه های صوتی و تصویری

نمایشگاه بین‌المللی صنعت نور و صدا فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فراکفورت

فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

1403/12/29   الی   1404/01/02

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت رسانه

نمایشگاه بین المللی صنعت نور و صدا ریاض عربستان (SLS)

عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1404/02/17   الی   1404/02/19

مشاهده جزئیات