سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/09/22

1402/09/25

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی دبی امارات متحده عربی (Gulf Print & Pack) مرکز نمایشگاهی DW...

1402/10/19

1402/10/22

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی بسته بندی و چاپ روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1402/11/03

1402/11/06

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی لوازم تحریر و اداری فرانکفورت آلمان ( paperworld ) مرکز نمایشگاهی فراکفورت...

1402/11/07

1402/11/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی ( Packex ) بمبئی هند مرکز نمایشگاهی nesco...

1402/11/17

1402/11/20

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ، بسته بندی، ملزومات و ماشین آلات وابسته شیراز ایران...

1402/11/17

1402/11/20

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و صنعت تبلیغات اصفهان ایران...

1402/11/19

1402/11/22

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر و لوازم اداری استانبول ترکیه مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/12/09

1402/12/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی شنزن چین مرکز نمایشگاهی Baoan...

1402/12/11

1402/12/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1403/02/17

1403/02/20

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/03/31الی1403/04/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت بازی و سرگرمی

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1402/08/30الی1402/09/02

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1402/09/22الی1402/09/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی لاهور (Expo Centre Lahore)

1403/06/03الی1403/06/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/02/17الی1403/02/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1402/10/19الی1402/10/22

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی مسکو

1402/11/03الی1402/11/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

شنزن چین مرکز نمایشگاهی Baoan

1402/12/11الی1402/12/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

مرکز نمایشگاهی میلان

1404/03/06الی1404/03/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی شانگهای مرکز نمایشگاهی DLG

1402/08/26الی1402/08/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

مرکز نمایشگاهی تبریز

1402/08/25الی1402/08/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی|نمایشگاه بین المللی صنعت مارکتینگ

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1402/11/19الی1402/11/22

مشاهده جزئیات