نمایشگاه بین المللی مدیریت و خدمات شهری
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، تجهیزات و زیرساخت ها ( Eurasia Rail ) ترکیه استانبول...

1405/03/28

1405/03/30

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی شهر پایدار کیش ایران

1403/02/01

1403/02/03

رزرو غرفه

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی شهری و برون شهری روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/02/07

1403/02/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/02/29

1403/03/01

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند تهران ایران مرکز نمایشگاهی مصلی امام...

1403/04/11

1403/04/14

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1403/04/15

1403/04/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد ایران...

1403/05/01

1403/05/04

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی مدیریت شهری ( لجستیک ، حمل و نقل ، خدمات شهری ) اصفهان ایران...

1403/05/11

1403/05/14

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی زیرساخت های شهری ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1403/06/19

1403/06/21

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول...

1403/08/10

1403/08/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی مدیریت و خدمات شهری

مرکز نمایشگاه‌های بین المللی کیش

1403/02/01الی1403/02/03

مشاهده جزئیات