نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی و باغ وحش

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی و باغ وحش

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی و باغ وحش در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی و باغ وحش

نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی شانگهای چین (Pet Fair)

مرکز نمایشگاهی SNIEC شانگهای

1403/05/31   الی   1403/06/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی و باغ وحش

نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی ترکیه استانبول (PETZOO EURASIA)

نمایشگاه بین المللی استانبول (IFM)

1403/07/18   الی   1403/07/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه حیوانات خانگی دبی

نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی دبی (petworld arabia) امارات متحده عربی

مرکز تجارت جهانی دبی (DWTC)

1404/02/02   الی   1404/02/03

مشاهده جزئیات