نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزشنمایشگاه بین المللی صنعت آموزش و پرورشنمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندینمایشگاه بین المللی لوازم اداری, تجاری و نوشت افزارنمایشگاه بین المللی نمایشگاه کتاب
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر و لوازم اداری استانبول ترکیه مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/12/09

1402/12/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی آموزش و پرورش (GETEX) امارات متحده عربی دبی...

1403/02/05

1403/02/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی کتاب آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو...

1403/08/30

1403/09/04

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت آموزش و پرورش

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان - (baku expo center)

1403/08/30الی1403/09/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزش

نمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

1403/02/05الی1403/02/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزش

محل نمایشگاه های بین المللی فرانکفورت

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزش

نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی تویاپ (Tuyap)

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزش

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزش

نمایشگاه مصلی امام خمینی تهران

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزش

نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت آموزش و پرورش

نمایشگاه بین المللی تبریز

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزش

نمایشگاه بین المللی تبریز

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات