سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی تجارت الکترونیک، مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات شیراز ایران...

1402/09/21

1402/09/24

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان ایران...

1402/09/28

1402/10/01

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی اپلیکیشن (Appex) تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/11/02

1402/11/05

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات ( GISEC ) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC...

1403/02/03

1403/02/06

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی تجارت الکترونیک،کامپیوتر ( الکامپ ) تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/04/05

1403/04/08

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی تجارت الکترونیک و کامپیوتر ( الکامپ ) اهواز ایران...

1403/07/05

1403/07/08

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری و نوآوری آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو...

1403/09/11

1403/09/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1402/11/02الی1402/11/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1403/02/03الی1403/02/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی باکو

1403/09/11الی1403/09/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی اهواز

1403/07/05الی1403/07/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت رسانه|نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی تبریز

1402/09/14الی1402/09/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1402/09/28الی1402/10/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی مشهد

1402/08/10الی1402/08/13

مشاهده جزئیات

محل دائمی نمایشگاه های تهران سئول

1403/04/05الی1403/04/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی شیراز

1402/09/21الی1402/09/24

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1402/07/10الی1402/07/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

-الی-

مشاهده جزئیات