نمایشگاه بین المللی رنگ و پوششنمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندینمایشگاه بین المللی کتاب, چاپ و نشر

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی کتاب, چاپ و نشر

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی کتاب, چاپ و نشر در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش

نمایشگاه بین المللی چاپ دیجیتال و رنگ لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore

نمایشگاه بین المللی لاهور (Expo Centre Lahore)

1403/06/03   الی   1403/06/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تحصیل و آموزش

نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/08/03   الی   1403/08/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه استانبول

مرکز نمایشگاهی تویاپ استانبول

1403/08/12   الی   1403/08/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات بسته بندی گوانگجو

نمایشگاه بین المللی گوانگجو

1403/12/14   الی   1403/12/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی محصولات بسته بندی گوانگجو

نمایشگاه بین المللی گوانگجو

1403/12/14   الی   1403/12/16

مشاهده جزئیات