نمایشگاه بین المللی کشاورزی, جنگلداری و شیلات

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی کشاورزی, جنگلداری و شیلات

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی کشاورزی, جنگلداری و شیلات در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی باغبانی و پرورش گل و گیاه

نمایشگاه گل و گیاه، ابزار، ادوات باغبانی و تجهیزات گلخانه ای تبریز

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/03/21   الی   1403/03/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کشاورزی, جنگلداری و شیلات

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری و غذاهای دریایی شانگهای چین

مرکز نمایشگاهی SNIEC شانگهای

1403/06/07   الی   1403/06/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کشاورزی, جنگلداری و شیلات

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری و غذاهای دریایی (IFEX) تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/09/13   الی   1403/09/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کشاورزی, جنگلداری و شیلات

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، تجهیزات و صنایع وابسته شیراز ایران

نمایشگاه بین‌المللی شیراز

1404/02/25   الی   1404/02/28

مشاهده جزئیات