اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی بسته بندی شده ، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

خدمات برای رویداد

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی بسته بندی شده ، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی بسته بندی شده ، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی بسته بندی شده ، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب از تاریخ 2 الی 4 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب انجام شد.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی بسته بندی شده ، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

غرفه سازی در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی بسته بندی شده ، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی بسته بندی شده ، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی بسته بندی شده ، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی بسته بندی شده ، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب از تاریخ 2 الی 4 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب انجام شد.

ایران با داشتن جمعیت بالا و رشد بی وقفه در صنعت و ارتباطات ، با تقاضای بالایی برای تکنولوژی های جدید در صنعت چاپ و بسته بندی، محصولات وخدمات مرتبط مواجه است .به عنوان یکی از بزگرترین رویداد ها در خاور میانه و یکی از مهمترین ها در این صنعت در ایران ، نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی بسته بندی شده ، صنایع و تجهیزات وابسته نقش موثرترین وسیله برای ایجاد و حفظ روابط میان صنعت چاپ و بسته بندی ایران و صنعت چاپ و بسته بندی بین المللی است.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی بسته بندی شده ، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

غرفه سازی در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی بسته بندی شده ، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

بسته بندی:

 • ماشین الات بسته بندی و چاپ و ماشین آلات چند کاره
 • ماشین آلات  فرم دهنه،پر کننده و دوخت بسته بندی
 • بسته بندی مواد/مواد مصرفی
 • تجهیزات مربوط به تولید ونصب برچسب
 • ماشین آلات بسته بندی
 • تست عملکرد و کیفیت بسته بندی
 • طراحی بسته بندی و مشاوره
 • سیستم های لجستیکی

مواد غذایی:

 • کلیه مواد غذایی
 • کنسروجات
 • نوشیدنیها
 • مواد غذایی منجمد
 • ادویه و افزودنیها

تقویم نمایشگاه شهرآفتاب

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی