بزرگترین نمایشگاه بین المللی بسته بندی و فرآوری مسکو

بزرگترین نمایشگاه بین المللی بسته بندی و فرآوری مسکو

بزرگترین نمایشگاه بین المللی بسته بندی و فرآوری مسکو

۹ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/29)
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/01)
نمایشگاه بین المللی مسکو

بزرگترین نمایشگاه بین المللی بسته بندی و فرآوری مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی بسته بندی و فرآوری مسکو از 9 الی 12 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی بسته بندی و فرآوری مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی بسته بندی و فرآوری مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی