تقویم نمایشگاه آلمان ـ فرانکفورت

تقویم نمایشگاه آلمان ـ فرانکفورت

تقویم نمایشگاه آلمان ـ فرانکفورت 2020-2021

زمان بندی نمایشگاه‌های آلمان ـ فرانکفورت 2022-2021

نام نمایشگاهتاریخ شروعتاریخ پایانثبت نام در نمایشگاهسفارش غرفه سازی
نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی آلمان فرانکفورت
The International Trade Fair for cosmetics - Frankfurt
25September 202126September 2021Order Stand designOrder Stand design
نمايشگاه بين المللی کتاب آلمان فرانکفورت
The Frankfurt Book Fair - Frankfurt
20Octobe 202124October 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی ,هنر های دستی و هدایا آلمان فرانکفورت
International adventure and shopping fair for handicraft, handicraft, home decor, jewelry and fashion- Frankfurt
04November 202107November 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی هنر و نقاشی - فرانکفورت
International Discovery Art And Painting Fair - Frankfurt
21Octobe 202101November 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی امنیت رایانش ابری و بلاک چین - فرانکفورت
International Cloud Security, IoT And BlockChain Fair - Frankfurt
08December 202109December 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی حق امتیاز - فرانکفورت
International Franchise Exposition -Frankfurt
17June 202119June 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی قطعه سازی و چاپ سه بعدی آلمان فرانکفورت
The International Trade Fair for Tool Making and 3D Printing - Frankfurt
16November 202119November 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی سیستم‌های هوشمند لجستیک و حمل و نقل آلمان فرانکفورت
The International Trade Fair for the Transport System - Frankfurt
10November 202012November 2020Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی بینائی و اپتوالکترونیک - فرانکفورت
The International Trade Fair for Future Optical Technologies, Components, Systems and Manufacturing - Frankfurt
17November 202219November 2022Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی تکنولوژی " اتاق-تمیز" - فرانکفورت
The International Trade Fair for Cleanroom Technology - Frankfurt
23November 202125November 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی صنعت مواد اولیه غذایی آلمان فرانکفورت
The International Trade Fair for Food Industry Materials - Frankfurt
01December 202103December 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی منسوجات خانگی- فرانکفورت
The International Home and Contract Textiles Trade Fair - Frankfurt
11January 202214January 2022Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی لوازم تزئینی اعیاد آلمان فرانکفورت
The International Trade Fair for Seasonal and Festive Decorations - Frankfurt
29January 202229January 2022Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی نوشت افزار، کاغذ و مقوا-فرانکفورت
The World’s Leading Fair for Paper, Office Supplies and Stationery Products - Frankfurt
29January 202201February 2022Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی کاردستی و سرگرمی - فرانکفورت
The World’s Biggest Trade Fair for The Hobby, Crafts and Artists’ Requisites Segments - Frankfurt
29January 202201February 2022Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی و هدایا آلمان فرانکفورت
The World’s Most Important Trade Fair for The Consumer Goods - Frankfurt
11February 202215February 2022Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی غذا، نوشیدنی، باغداری و کشاورزی - فرانکفورت
The International Trade Fair for Food, Beverage, Gardening and Agriculture - Frankfurt
05March 202107March 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های حرارتی و برودتی آلمان فرانکفورت
The World's Leading Fair for the Bathroom Experience, Building, Energy, Air-conditioning Technology, Renewable Energies(ISH) - Farnkfurt
22March 202126March 2021Order Stand designOrder Stand design
سمینار‏ بین المللی تجهیزات امنیتی، ایمنی، پلیسی و آتش نشانی آلمان فرانکفورت‎
The International Forum for Safety & Security - Frankfurt
22March 202126March 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی صنعت نور و صدا آلمان فرانکفورت ‎
The International Fair of Technologies and Services for Events, Installation and Production - Frankfurt
13April 202116April 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی منسوجات صنعتی و نبافته آلمان فرانکفورت ‎
The International Trade Fair for Technical Textiles and Nonwovens - Frankfurt
04May 202107May 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی منسوجات صنعتی و نبافته آلمان فرانکفورت ‎
The International Trade Fair for Technical Textiles and Nonwovens - Frankfurt
04May 202107May 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی منسوجات صنعتی و نبافته آلمان فرانکفورت ‎
The International Trade Fair for Incentive Travels, Meetings and Events - Frankfurt
25May 202127May 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی - فرانکفورت
The International Exhibition-Congress on Chemical Engineering, Environmental Protection and Biotechnology - Frankfurt
14June 202118June 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی خمیر چوب و کاغذ - فرانکفورت
The International Trade Fair for Pulp and Paper - Frankfurt (Zellcheming)
23June 202125June 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و هدایا (پائیزه) - فرانکفورت
The International Consumer Goods Trade Fair - Frankfurt
29June 202101July 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی لوازم یدکی و خدمات پس از فروش خودرو - فرانکفورت
The World's Leading Trade Fair for the Automotive Industry - Frankfurt
08September 202108September 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی خودروهای سواری - فرانکفورت
The International Automobil Show - Frankfurt
12September 202122September 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی موسیقی - فرانکفورت
The International Fair for Musical Instruments, Sheet Music, Music Production and Music Business Connections - Frankfurt
22October 202124October 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی محصولات دارویی - فرانکفورت
The Iternational Trade Fair for Pharmaceutical Products - Frankfurt
05November 202107November 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه شیوه های مدرن جهانی برای نگهداری منسوجات - فرانکفورت
The International Trade Fair for Modern Textile Care - Frankfurt
27November 202127December 2021Order Stand designOrder Stand design
تقویم نمایشگاه فرانکفورت 2022-2021

تقویم نمایشگاه آلمان ـ فرانکفورت 2020-2021

زمان بندی نمایشگاه‌های آلمان ـ فرانکفورت 2021-2020

نام نمایشگاهتاریخ شروعتاریخ پایانثبت نام در نمایشگاهسفارش غرفه سازی
نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی آلمان فرانکفورت
The International Trade Fair for cosmetics - Frankfurt
25September 202126September 2021Order Stand designOrder Stand design
نمايشگاه بين المللی کتاب آلمان فرانکفورت
The Frankfurt Book Fair - Frankfurt
20Octobe 202124October 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی ,هنر های دستی و هدایا آلمان فرانکفورت
International adventure and shopping fair for handicraft, handicraft, home decor, jewelry and fashion- Frankfurt
04November 202107November 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی هنر و نقاشی - فرانکفورت
International Discovery Art And Painting Fair - Frankfurt
21Octobe 202101November 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی امنیت رایانش ابری و بلاک چین - فرانکفورت
International Cloud Security, IoT And BlockChain Fair - Frankfurt
08December 202109December 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی حق امتیاز - فرانکفورت
International Franchise Exposition -Frankfurt
17June 202119June 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی قطعه سازی و چاپ سه بعدی آلمان فرانکفورت
The International Trade Fair for Tool Making and 3D Printing - Frankfurt
16November 202119November 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی سیستم‌های هوشمند لجستیک و حمل و نقل آلمان فرانکفورت
The International Trade Fair for the Transport System - Frankfurt
10November 202012November 2020Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی بینائی و اپتوالکترونیک - فرانکفورت
The International Trade Fair for Future Optical Technologies, Components, Systems and Manufacturing - Frankfurt
17November 202219November 2022Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی تکنولوژی " اتاق-تمیز" - فرانکفورت
The International Trade Fair for Cleanroom Technology - Frankfurt
23November 202125November 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی صنعت مواد اولیه غذایی آلمان فرانکفورت
The International Trade Fair for Food Industry Materials - Frankfurt
01December 202103December 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی منسوجات خانگی- فرانکفورت
The International Home and Contract Textiles Trade Fair - Frankfurt
12January 202115January 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی لوازم تزئینی اعیاد - فرانکفورت
The International Trade Fair for Seasonal and Festive Decorations - Frankfurt
29January 202129January 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی نوشت افزار، کاغذ و مقوا-فرانکفورت
The World’s Leading Fair for Paper, Office Supplies and Stationery Products - Frankfurt
30January 202129January 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی کاردستی و سرگرمی - فرانکفورت
The World’s Biggest Trade Fair for The Hobby, Crafts and Artists’ Requisites Segments - Frankfurt
30January 202129January 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی و هدایا - فرانکفورت
The World’s Most Important Trade Fair for The Consumer Goods - Frankfurt
19January 202123January 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی غذا، نوشیدنی، باغداری و کشاورزی - فرانکفورت
The International Trade Fair for Food, Beverage, Gardening and Agriculture - Frankfurt
05March 202107March 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های حرارتی و برودتی- فرانکفورت
The World's Leading Fair for the Bathroom Experience, Building, Energy, Air-conditioning Technology, Renewable Energies - Farnkfurt
22March 202126March 2021Order Stand designOrder Stand design
سمینار‏ بین المللی تجهیزات امنیتی، ایمنی، پلیسی و آتش‎نشانی - فرانکفورت The International Forum for Safety & Security - Frankfurt22March 202126March 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی صنعت نور و صدا - فرانکفورت
The International Fair of Technologies and Services for Events, Installation and Production - Frankfurt
13April 202116April 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی منسوجات صنعتی و نبافته - فرانکفورت
The International Trade Fair for Technical Textiles and Nonwovens - Frankfurt
04May 202107May 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و فرآوری منسوجات - فرانکفورت The Leading International Trade Fair for Processing Textile and Flexible Materials - Frankfurt04May 202107May 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی مدیریت برگزاری همایش ها و جلسات - فرانکفورت
The International Trade Fair for Incentive Travels, Meetings and Events - Frankfurt
25May 202127May 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی - فرانکفورت The International Exhibition-Congress on Chemical Engineering, Environmental Protection and Biotechnology - Frankfurt14June 202118June 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی خمیر چوب و کاغذ - فرانکفورت
The International Trade Fair for Pulp and Paper - Frankfurt (Zellcheming)
23June 202125June 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و هدایا (پائیزه) - فرانکفورت
The International Consumer Goods Trade Fair - Frankfurt
29June 202101July 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی لوازم یدکی و خدمات پس از فروش خودرو - فرانکفورت
The World's Leading Trade Fair for the Automotive Industry - Frankfurt
08September 202108September 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی خودروهای سواری - فرانکفورت
The International Automobil Show - Frankfurt
12September 202122September 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین‌المللی موسیقی - فرانکفورت
The International Fair for Musical Instruments, Sheet Music, Music Production and Music Business Connections - Frankfurt
22October 202124October 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه بین المللی محصولات دارویی - فرانکفورت
The Iternational Trade Fair for Pharmaceutical Products - Frankfurt
05November 202107November 2021Order Stand designOrder Stand design
نمایشگاه شیوه های مدرن جهانی برای نگهداری منسوجات - فرانکفورت
The International Trade Fair for Modern Textile Care - Frankfurt
27November 202127December 2021Order Stand designOrder Stand design
تقویم نمایشگاه فرانکفورت 2021-2020

۲۸ بهمن ۱۳۹۹
عضویت در خبرنامه ایمیلی