تقویم نمایشگاه آذربایجان ـ باکو

تقویم نمایشگاه آذربایجان ـ باکو

تقویم نمایشگاه آذربایجان _ باکو 2020-2021

زمان بندی نمایشگاه‌های آذربایجان _ باکو 2020-2021

ردیفعنوان نمایشگاهتاریخ شروعتاریخ پایانثبت نام برای شرکت در نمایشگاهثبت نام برای بازدید از نمایشگاه
1نمایشگاه بین المللی تبلیغات و چاپ باکو آذربایجان
AdPrint - The International Advertising and Printing Exhibition
2021/10/012021/10/02فرم ثبت نامفرم بازدید
2نمایشگاه بین المللی هدایا و محصولات تبلیغاتی باکو آذربایجان
GIFT&PROMO FAIR - The Azerbaijan International Gifts and Promotional Products Fair
2021/10/012021/10/02فرم ثبت نامفرم بازدید
3نمایشگاه بین المللی شغل و حرفه باکو آذربایجان
Career - The Azerbaijan International Exhibition - Career
0Oct 20210Oct 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
4نمایشگاه بین المللی مبلمان و طراحی داخلی باکو آذربایجان
Caspian MebelExpo - Caspian International Furniture, Interiors and Design Exhibition
0Oct 20210Oct 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
5نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی باکو آذربایجان
Stomatology Azerbaijan - The Azerbaijan International Stomatology Exhibition
2021/05/122021/05/14فرم ثبت نامفرم بازدید
6زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی زیبایی و کلینیک زیبایی باکو آذربایجان
Beauty Azerbaijan - The Azerbaijan International "Beauty and Esthetic Medicine Exhibition"
Nov 2021Nov 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
7زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی بسته بندی و چاپ باکو آذربایجان
Ipack Caspian - Caspian International Exhibition "Packaging, Tare, Label and Printing"
Nov 2021Nov 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
8نمایشگاه بین المللی گردشگری باکو آذربایجان
AITF - The International Travel and Tourism Fair
2021/04/082021/04/10فرم ثبت نامفرم بازدید
9زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری باکو آذربایجان
HOREX Caucasus - The Caucasus International Hospitality Exhibition
2021/04/192021/04/21فرم ثبت نامفرم بازدید
10نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی باکو آذربایجان
Worldfood Azerbaijan - The Azerbaijan International Food Industry Exhibition
2021/04/192021/04/21فرم ثبت نامفرم بازدید
11نمایشگاه بین المللی کشاورزی باکو آذربایجان
Caspian Agro - The Azerbaijan International Agriculture Exhibition
2021/04/192021/04/21فرم ثبت نامفرم بازدید
12نمایشگاه بین المللی انرژی باکو آذربایجان
Caspian Power - The Caspian International Power and Alternative Energy Exhibition "Caspian Power "
2021/04/012021/04/03فرم ثبت نامفرم بازدید
13نمایشگاه بین االمللی نفت و گاز باکو آذربایجان
Caspian Oil & Gas - The International Caspian Oil & Gas Exhibition - "Caspian Oil & Gas "
2021/04/012021/04/03فرم ثبت نامفرم بازدید
14 نمایشگاه بین المللی پالایش و پالایشگاه باکو آذربایجان
Caspian Oil & Gas Conference - The International Conference "Incorporating Refining and Petrochemicals" - "Caspian Oil and Gas "
2021/04/032021/04/02فرم ثبت نامفرم بازدید
15 نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات لجستیک باکو آذربایجان
TRANSCASPIAN/TRANSLOGISTICA - The International Transport, Transit and Logistics Exhibition "Transcaspian"
2021/04/092021/04/11فرم ثبت نامفرم بازدید
16نمایشگاه بین المللی زیرساخت های جاده و حمل و نقل عمومی باکو آذربایجان
Road & Traffic - The Caspian International "Road Infrastructure and Public Transport Exhibition" - "Road & Traffic "
2021/04/092021/04/11فرم ثبت نامفرم بازدید
17نمایشگاه بین المللی حفاظت، امنیت و نجات باکو آذربایجان
Securex Caspian - The Caspian International Protection, Security nd Rescue Exhibition
2021/08/052021/08/07فرم ثبت نامفرم بازدید
18نمایشگاه بین المللی مخابرات و نوآوری باکو آذربایجان (باکوتل)
Bakutel - The 25th Azerbaijan International Telecommunications, Innovations and High Technologies Exhibition and Conference
2021/08/172021/08/19فرم ثبت نامفرم بازدید
19نمایشگاه بین المللی ساختمان باکو آذربایجان
BakuBuild - The Azerbaijan International Construction Exhibition
2021/08/212021/08/23فرم ثبت نامفرم بازدید
20نمایشگاه بین المللی سیستم ها تهویه هوا و تصفیه باکو آذربایجان
Aquatherm Baku - The International Exhibition for Heating, Ventilation, Air-Conditioning, Water Supply, Sanitary and Swimming Pool
2021/08/202021/08/22فرم ثبت نامفرم بازدید
21نمایشگاه بین المللی محیط زیست باکو آذربایجان
Caspian Ecology - The Azerbaijan International Environmental Exhibition
2021/11/172021/11/19فرم ثبت نامفرم بازدید
تقویم نمایشگاه باکو

تقویم نمایشگاه باکو آذربایجان 2019

زمان برگزاری نمایشگاه های باکو

ردیفعنوان خبرتاریخ برگزاریثبت نام برای شرکت در نمایشگاهثبت نام برای بازدید از نمایشگاه
1زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری باکو آذربایجان
AITF 2019 - The 18th International Travel and Tourism Fair
04-APR-19 to 06-APR-19فرم ثبت نامفرم بازدید
2زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری باکو آذربایجان
HOREX Caucasus 2019 - The 13th Caucasus International Hospitality Exhibition
15-MAY-19 to 17-MAY-19فرم ثبت نامفرم بازدید
3زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی باکو آذربایجان
Worldfood Azerbaijan 2019 - The 25th Azerbaijan International Food Industry Exhibition
15-MAY-19 to 17-MAY-19فرم ثبت نامفرم بازدید
4زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی باکو آذربایجان
Caspian Agro 2019 - The 13th Azerbaijan International Agriculture Exhibition
15-MAY-19 to 17-MAY-19فرم ثبت نامفرم بازدید
5زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی بسته بندی و چاپ باکو آذربایجان
Ipack Caspian 2019 - Caspian International Exhibition "Packaging, Tare, Label and Printing"
15-MAY-19 to 17-MAY-19فرم ثبت نامفرم بازدید
6زمان برگزاری نمایشگاه بین االمللی نفت و گاز باکو آذربایجان
Caspian Oil & Gas 2019 - The 26th International Caspian Oil & Gas Exhibition - "Caspian Oil & Gas 2019"
29-MAY-19 to 01-JUN-19فرم ثبت نامفرم بازدید
7زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی پالایش و پالایشگاه باکو آذربایجان
Caspian Oil & Gas Conference 2019 - The 26th International Conference "Incorporating Refining and Petrochemicals" - "Caspian Oil and Gas 2019"
30-MAY-19 to 31-MAY-19فرم ثبت نامفرم بازدید
8زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی انرژی باکو آذربایجان
Caspian Power 2019 - The 9th Caspian International Power and Alternative Energy Exhibition "Caspian Power 2019"
29-MAY-19 to 01-JUN-19فرم ثبت نامفرم بازدید
9زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات لجستیک باکو آذربایجان
TRANSCASPIAN/TRANSLOGISTICA 2019 - The 18th International Transport, Transit and Logistics Exhibition "Transcaspian 2019"
11-JUN-19 to 13-JUN-19فرم ثبت نامفرم بازدید
10زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی زیرساخت های جاده و حمل و نقل عمومی باکو آذربایجان
Road & Traffic 2019 - The 9th Caspian International "Road Infrastructure and Public Transport Exhibition" - "Road & Traffic 2019"
11-JUN-19 to 13-JUN-19فرم ثبت نامفرم بازدید
11زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی قایق و قایقرانی باکو آذربایجان
CIBS 2019 - The 6th Caspian International Boat and Yacht Show
11-JUN-19 to 13-JUN-19فرم ثبت نامفرم بازدید
12زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تبلیغات و چاپ باکو آذربایجان
AdPrint 2019 - The 2nd International Advertising and Printing Exhibition
12-SEP-19 to 14-SEP-19فرم ثبت نامفرم بازدید
13زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی هدایا و محصولات تبلیغاتی باکو آذربایجان
GIFT&PROMO FAIR 2019 - The 2nd Azerbaijan International Gifts and Promotional Products Fair
12-SEP-2019 to 14-SEP-2019فرم ثبت نامفرم بازدید
14زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی شغل و حرفه باکو آذربایجان
Career 2019 - The 13th Azerbaijan International Exhibition - Career 2019
10-OCT-19 to 12-OCT-19فرم ثبت نامفرم بازدید
15زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی آموزش و تحصیلات باکو آذربایجان
Education 2019 - The 13th Azerbaijan International Exhibition - Education 2019
10-OCT-19 to 12-OCT-19فرم ثبت نامفرم بازدید
16زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی حفاظت، امنیت و نجات باکو آذربایجان
Securex Caspian 2019 - The 12th Caspian International Protection, Security nd Rescue Exhibition
22-OCT-19 to 25-OCT-19فرم ثبت نامفرم بازدید
17زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی ساختمان باکو آذربایجان
BakuBuild 2019 - The 25th Azerbaijan International Construction Exhibition
22-OCT-19 to 25-OCT-19فرم ثبت نامفرم بازدید
18زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی سیستم ها تهویه هوا و تصفیه باکو آذربایجان
Aquatherm Baku 2019 - The 12th International Exhibition for Heating, Ventilation, Air-Conditioning, Water Supply, Sanitary and Swimming Pool
22-OCT-19 to 25-OCT-19فرم ثبت نامفرم بازدید
19زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان و طراحی داخلی باکو آذربایجان
Caspian MebelExpo 2019 - Caspian International Furniture, Interiors and Design Exhibition
22-OCT-19 to 25-OCT-19فرم ثبت نامفرم بازدید
20زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی باکو آذربایجان
Stomatology Azerbaijan 2019 - The 14th Azerbaijan International Stomatology Exhibition
05-NOV-19 to 07-NOV-19فرم ثبت نامفرم بازدید
21زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی زیبایی و کلینیک زیبایی باکو آذربایجان
Beauty Azerbaijan 2019 - The 13th Azerbaijan International "Beauty and Esthetic Medicine Exhibition"
05-NOV-19 to 07-NOV-19فرم ثبت نامفرم بازدید
22زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست باکو آذربایجان
Caspian Ecology 2019 - The 10th Azerbaijan International Environmental Exhibition
13-NOV-19 to 15-NOV-19فرم ثبت نامفرم بازدید
23زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی مخابرات و نوآوری باکو آذربایجان (باکوتل 2019) (باکوتل 2019)
Bakutel 2019 - The 25th Azerbaijan International Telecommunications, Innovations and High Technologies Exhibition and Conference
03-DEC-19 to 06-DEC-19فرم ثبت نامفرم بازدید
تقویم نمایشگاه باکو

شرکت نمایشگاه سازان با بیش از 14 سال سابقه در امر برگزاری نمایشگاه بین المللی ، همایش ، طراحی و غرفه سازی آماده ارائه مشاوره و همکاری با شما عزیزان می باشد.جهت ثبت نام در نمایشگاه بین المللی و غرفه سازی در تهران ، غرفه سازی در تبریز ، غرفه سازی در اصفهان ، غرفه سازی در شیراز ، غرفه سازی در مشهد و غرفه سازی در کیش با ما تماس بگیرید.

۶ بهمن ۱۳۹۷
عضویت در خبرنامه ایمیلی