تقویم نمایشگاه چین ـ گوانگجو

تقویم نمایشگاه چین ـ گوانگجو

زمانبندی نمایشگاه های بین المللی چین ـ گوانگجو

تقویم نمایشگاهی گوانگجو چین 2021 _ 2022

ردیفعنوانشروعپایانثبت نام در نمایشگاه سفارش غرفه سازی
1نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی سیم و کابل گوانگژو چین
Wire & Cable Guangzhou - Guangzhou International Wire, Cable and Accessories Fair
2021/09/232021/09/25فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
2نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی اوقات فراغت و سرگرمی گوانگژو چین
CIFF - The China International Furniture Fair (Guangzhou) - Outdoor & Leisure
2021/12/112021/12/14فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
3نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی طراحی داخلی و نساجی گوانگژو چین
CIFF - The China International Furniture Fair (Guangzhou) - Homedecor + Textile
2021/12/112021/12/14فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
4نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی حمام و وسایل بهداشتی گوانگژو چین
Guangzhou International Sanitary Ware & Bathroom Fair
2021/12/21 2021/12/23فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
5نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی بسته بندی محصولات گوانگژو چین
PACKINNO - China (Gauangzhou) International Exhibition on Packaging Products
2022/03/04 2022/03/06فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
6نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ گوانگژو چین
Printing South China - The South China International Exhibition on Printing Industry
2022/03/04 2022/03/06فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
7نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات بسته بندی محصولات گوانگژو چین
Sino-Pack - China International Exhibition on Packaging Machinery & Materials
2022/03/04 2022/03/06فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
8نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تکنولوژی چاپ برچسب گوانگژو چین
SINO-LABEL - China International Exhibition on Label Printing Technology
2022/03/04 2022/03/06فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
9 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی درب و پنجره گوانگژو چین
Windoor Expo - The Window Door Facade Expo China
2022/03/11 2022/03/13فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
10نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات بهاره گوانگژو چین
Canton Fair (April, Spring) - The China Import and Export Fair
2022/04/152022/05/19فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
11نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی چادر گوانگژو چین
CITS China (Guangzhou) International Tent Show
2022/05/012022/05/01فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
12نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی روشنایی گوانگژو چین
GILE - The Guangzhou International Lighting Exhibition
2022/06/09 2022/06/12فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
13نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات پاییزه گوانگژو چین
Canton Fair (October, Autumn) - The China Import and Export Fair
2022/10/23 2022/10/27فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
تقویم نمایشگاهی گوانگجو چین 2021 _ 2022

تقویم نمایشگاه چین ـ گوانگجو 2020-2021

زمان بندی نمایشگاه‌های چین ـ گوانگجو 2020-2021

ردیفعنوان خبرتاریخ برگزاریثبت نام برای شرکت در نمایشگاهثبت نام برای بازدید از نمایشگاه
1CITS China (Guangzhou) International Tent Show2020/08/03 - 2020/08/05فرم ثبت نامفرم بازدید
2نمایشگاه بین المللی درب و پنجره گوانگژو چین
Windoor Expo - The Window Door Facade Expo China
2020/08/13 - 2020/08/15فرم ثبت نامفرم بازدید
3نمایشگاه بین المللی روشنایی گوانگژو چین
GILE - The Guangzhou International Lighting Exhibition
2020/09/30 - 2020/10/03فرم ثبت نامفرم بازدید
4نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات پاییزه گوانگژو چین
Canton Fair (October, Autumn) - The China Import and Export Fair
2020/10/15 - 2020/11/04فرم ثبت نامفرم بازدید
5نمایشگاه بین المللی سیم و کابل گوانگژو چین
Wire & Cable Guangzhou - Guangzhou International Wire, Cable and Accessories Fair
2020/11/09 - 2020/11/11فرم ثبت نامفرم بازدید
6نمایشگاه بین المللی حمام و وسایل بهداشتی گوانگژو چین
Guangzhou International Sanitary Ware & Bathroom Fair
2020/12/21 - 2020/12/23فرم ثبت نامفرم بازدید
7نمایشگاه بین المللی اوقات فراغت و سرگرمی گوانگژو چین
CIFF - The China International Furniture Fair (Guangzhou) - Outdoor & Leisure
2020/12/31 - 2020/12/31فرم ثبت نامفرم بازدید
8نمایشگاه بین المللی طراحی داخلی و نساجی گوانگژو چین
CIFF - The China International Furniture Fair (Guangzhou) - Homedecor + Textile
2020/12/31 - 2020/12/31فرم ثبت نامفرم بازدید
9نمایشگاه بین المللی بسته بندی محصولات گوانگژو چین
PACKINNO - China (Gauangzhou) International Exhibition on Packaging Products
2021/03/04 - 2021/03/06فرم ثبت نامفرم بازدید
10نمایشگاه بین المللی تکنولوژی چاپ برچسب گوانگژو چین
SINO-LABEL - China International Exhibition on Label Printing Technology
2021/03/04 - 2021/03/06فرم ثبت نامفرم بازدید
11نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ گوانگژو چین
Printing South China - The South China International Exhibition on Printing Industry
2021/03/04 - 2021/03/06فرم ثبت نامفرم بازدید
12نمایشگاه بین المللی ماشین آلات بسته بندی محصولات گوانگژو چین
Sino-Pack - China International Exhibition on Packaging Machinery & Materials
2021/03/04 - 2021/03/06فرم ثبت نامفرم بازدید
13نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات بهاره گوانگژو چین
Canton Fair (April, Spring) - The China Import and Export Fair
2021/04/23 - 2021/05/27فرم ثبت نامفرم بازدید
تقویم نمایشگاه گوانگجو چین

تقویم نمایشگاه گوانگجو چین 2019

زمان برگزاری نمایشگاه گوانگجو چین

ردیفعنوان خبرتاریخ برگزاریثبت نام برای شرکت در نمایشگاهثبت نام برای بازدید از نمایشگاه
1نمایشگاه بین المللی بسته بندی محصولات گوانگژو چین
PACKINNO 2019 - China (Gauangzhou) International Exhibition on Packaging Products 2019
2019/03/04 - 2019/03/06فرم ثبت نامفرم بازدید
2نمایشگاه بین المللی ماشین آلات بسته بندی محصولات گوانگژو چین
Sino-Pack 2019 - 26th China International Exhibition on Packaging Machinery & Materials
2019/03/04 - 2019/03/06فرم ثبت نامفرم بازدید
3نمایشگاه بین المللی درب و پنجره گوانگژو چین
Windoor Expo 2019 - The 25th Window Door Facade Expo China 2019
2019/03/04 - 2019/03/06فرم ثبت نامفرم بازدید
4نمایشگاه بین المللی تکنولوژی چاپ برچسب گوانگژو چین
SINO-LABEL 2019 - China International Exhibition on Label Printing Technology 2019
2019/03/04 - 2019/03/06فرم ثبت نامفرم بازدید
5نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ گوانگژو چین
Printing South China 2019 - The 26th South China International Exhibition on Printing Industry
2019/03/04 - 2019/03/06فرم ثبت نامفرم بازدید
6نمایشگاه بین المللی اوقات فراغت و سرگرمی گوانگژو چین
CIFF 2019 - The 43rd China International Furniture Fair (Guangzhou) - Outdoor & Leisure
2019/03/18 - 2019/03/21فرم ثبت نامفرم بازدید
7نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل گوانگژو چین
CIFF 2019 - The 43rd China International Furniture Fair (Guangzhou) - Home Furniture
2019/03/18 - 2019/03/21فرم ثبت نامفرم بازدید
8نمایشگاه بین المللی طراحی داخلی و نساجی گوانگژو چین
CIFF 2019 - The 43rd China International Furniture Fair (Guangzhou) - Homedecor + Textile
2019/03/18 - 2019/03/21فرم ثبت نامفرم بازدید
9نمایشگاه بین المللی مبلمان گوانگژو چین
CIFF 2019 - The 43rd China International Furniture Fair (Guangzhou) 2019
2019/03/18 - 2019/03/31فرم ثبت نامفرم بازدید
10نمایشگاه بین المللی ماشین آلات مبلمان و مواد اولیه گوانگژو چین
CIFF 2019 - China International Furniture Machinery & Furniture Raw Materials Fair (Guangzhou) 2019
2019/03/28 - 2019/03/31فرم ثبت نامفرم بازدید
11نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری گوانگژو چین
CIFF 2019 - The 43rd China International Furniture Fair (Guangzhou) - Office Furniture
2019/03/28 - 2019/03/31فرم ثبت نامفرم بازدید
12نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات بهاره گوانگژو چین
Canton Fair 2019 (April, Spring) - The 125th China Import and Export Fair 2019
2019/04/15 - 2019/05/05فرم ثبت نامفرم بازدید
13نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز ساختمان گوانگژو چین
CGFF 2019 - The 9th Asia-Pacific Floor Fair 2019
2019/05/09 - 2019/05/11فرم ثبت نامفرم بازدید
14نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، کفپوش و نما گوانگژو چین
Roof China 2019 - The 8th China (Guangzhou) International Roof, Facade & Waterproofing Exhibition 2019
2019/05/15 - 2019/05/17فرم ثبت نامفرم بازدید
15CITS 2019 - 2019 China (Guangzhou) International Tent Show2019/05/15 - 2019/05/17فرم ثبت نامفرم بازدید
16نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و حفاظ ساختمانی گوانگژو چین
DWHL 2019 - Guangzhou Int'l Doors, Windows, Building Hardware & Locks Export Fair
2019/05/15 - 2019/05/17فرم ثبت نامفرم بازدید
17نمایشگاه بین المللی حمام و وسایل بهداشتی گوانگژو چین
Guangzhou International Sanitary Ware & Bathroom Fair
2019/05/15 - 2019/05/17فرم ثبت نامفرم بازدید
18نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک و لاستیک گوانگژو چین
CHINAPLAS 2019 - The 33rd International Exhibition on Plastics and Rubber Industries
2019/05/21 - 2019/05/24فرم ثبت نامفرم بازدید
19نمایشگاه بین المللی روشنایی گوانگژو چین
GILE 2019 - The 24th Guangzhou International Lighting Exhibition 2019
2019/06/09 - 2019/06/12فرم ثبت نامفرم بازدید
20نمایشگاه بین المللی فناوری برق ساختمان گوانگژو چین
GEBT 2019 - Guangzhou Electrical Building Technology 2019
2019/06/09 - 2019/06/12فرم ثبت نامفرم بازدید
21نمایشگاه بین المللی سیم و کابل گوانگژو چین
Wire & Cable Guangzhou 2019 - Guangzhou International Wire, Cable and Accessories Fair 2019
2019/06/11 - 2019/06/13فرم ثبت نامفرم بازدید
22نمایشگاه بین المللی سلامت گوانگژو چین
Inter Health Expo (IHE) 2019 - The 28th China (Guangzhou) International Health Industry Expo 2019
2019/06/26 - 2019/06/28فرم ثبت نامفرم بازدید
23نمایشگاه بین المللی صنعت آب آشامیدنی گوانگژو چین
WaterExpo 2019 - China (Guangzhou) International High-end Drinking Water Industry Expo 2019
2019/06/26 - 2019/06/28فرم ثبت نامفرم بازدید
24نمایشگاه بین المللی دکوراسیون منزل گوانگژو چین
CBD Fair (Guangzhou) 2019 - The 21st China (Guangzhou) International Building Decoration Fair
2019/07/08 - 2019/07/11فرم ثبت نامفرم بازدید
25نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات پاییزه گوانگژو چین
Canton Fair 2019 (October, Autumn) - The 126th China Import and Export Fair 2019
2019/10/15 - 2019/11/04فرم ثبت نامفرم بازدید
تقویم نمایشگاه گوانگجو چین

تقویم نمایشگاه گوانگجو 2018 – چین

زمان بندی نمایشگاه گوانگجو – چین

تقویم نمایشگاه گوانگژو 2018-2019

ردیفعنوان نمایشگاهتاریخثبت نام برای شرکت در نمایشگاه ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه
1چهل و یکمین نمایشگاه بین المللی مبلمان گوانگژو چین• CIFF 2018 - The 41st China International Furniture Fair (Guangzhou) 2018 Now! 18march-31marchفرم ثبت نامفرم بازدید
2چهل و یکمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری گوانگژو چینCIFF 2018 - The 41st China International Furniture Fair (Guangzhou) - Office Furniture 28march-31marchفرم ثبت نامفرم بازدید
3نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد خام مبلمان گوانگژو چینCIFF 2018 - China International Furniture Machinery & Furniture Raw Materials Fair (Guangzhou) 201828march-31marchفرم ثبت نامفرم بازدید
4نمایشگاه بین المللی تجهیزات اورتوپدی گوانگژو چینR&OC 2018 - Rehacare & Orthopedic China 2018 -china guangzhou2april-4aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
5بیستمین نمایشگاه بین المللی سیستم های تصفیه آب و انواع پمپ ها و لوله ها گوانگژو چینGD Water 2018 - The 20th Int'l Trade Fair for Valves, Pipe Fittings, & Water Treatment Systems -china guangzhou2april-4aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
6دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بیلیارد چین گوانگژوGBE 2018 - The 12th China Guangzhou International Billiards Exhibition 3april-5aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
7نمایشگاه دنیای مجازی و تجهیزات کامپیوتری گوانگژو چین• VR&AR Fair 2018 - 2018 Aisa VR&AR Fair & Summit -china guangzhou3april-5aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
8دوازدهمین نمایشگاه آسیایی تجهیزات و لوازم بار گوانگژو چین• Asia KTV & Bar 2018 - The 12th Asia KTV, Bar Equipment and Supplies Exhibition -china guangzhou3april-5aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
9نهمین نمایشگاه آسیایی فناوری های تئاتر و سینما گوانگژو چین • Asia Theater & Cinema 2018 - The 9th Asia Theater & Cinema Technology Facilities Fair 2018 -china guangzhou3april-5aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
10نمایشگاه بین المللی کالسکه و سیسمونی کودک گوانگژو چینBaby & Stroller China 2018 - Guangzhou International Stroller and Baby Product Fair 2018 8april-10aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
11نمایشگاه بین المللی اسباب بازی و وسایل سرگرمی گوانگژو چین• Toy & Hobby China 2018 - Guangzhou International Toy & Hobby Fair 2018 8april-10aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
12شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم یدکی و تجهیزات خودرو گوانگژو چین• CIAAE 2018 - The 16th China (Guangzhou) International Auto Accessories and Modification Expo 2018 13april-15aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
13شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو گوانگژو چین• CIAME 2018 - The 16th China (Guangzhou) Int’l Auto Manufacturing Equipment & Material Expo 2018 13april-15aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
14یازدهمین نمایشگاه بین المللیتجهیزات الکترونیکی و تکنولوژیکی گوانگژوی چین• CIRHY 2018 - The 11th Guangzhou Int'l Lubricants, Maintenance Supplies and Technology Equipment Expo 2018 -china guangzhou13april-15aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
15شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات یدک و تعمیرات خودرو گوانگژو چین• AMRE 2018 - The 16th China International Auto Maintenance & Repair Expo 2018 -china guangzhou13april-15aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
16نهمیین نمایشگاه بین المللی کامیون گوانگژو چین • Truck Expo 2018 - The 9th Guangzhou International Truck Expo 2018 -china guangzhou13april-15aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
17شانزدهمین نمایشگاه بین المللی میزان سازی خودرو گوانگژو چین• CTS CHINA 2018 - The 16th Guangzhou International Car Tuning Show 2018 13april-15aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
18چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعتی دستگاه های تنظیم خودکار و روبات گوانگژو چین• IRAE 2018 - The 4th Guangzhou International Robot and Industrial Automation Expo 2018 -china guangzhou13april-15aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
19نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل هوشمند و تجهیزات پارکینگ گوانگژو چین• EVE 2018 - The 9th Guangzhou International Intelligent Transportation and Parking Equipment Expo 2018 -china guangzhou13april-15aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
20نهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی خودروهای انرژی نوین (_غیر فسیلی)گوانگژو چین• NEA CHINA 2018 - The 9th China (Guangzhou) International New Energy Automobile Industry Expo 2018 -china guangzhou13april-15aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
21شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو گوانگژو چینCAPE 2018 - The 16th China (Guangzhou) International Auto Parts Expo 2018 -china guangzhou13april-15aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
22نمایشگاه لوازم منزل و آشپزخانه گوانگژو چین• CHSAF 2018 - 2018 China (Guangzhou) Small Home Appliances and Kitchen Appliances Fair -guangzhou china15april-17aprilفرم ثبت نامفرم بازدید
23نمایشگاه بین المللی فلز و فلزکاری گوانگژو چین • Metal & Metallurgy Guangzhou 2018 - 2018 China (Guangzhou) International Metal & Metallurgy Exhibition -china guangzhou6june-8juneفرم ثبت نامفرم بازدید
24یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت فنر گوانگژو چین• The 19th China (Guangzhou) International Spring Industry Exhibition -china guangzhou6june-8juneفرم ثبت نامفرم بازدید
25نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات لوله کشی گوانگژو چین• The 19th China (Guangzhou) International Tube & Pipe Processing Equipment Exhibition -china guangzhou6june-8juneفرم ثبت نامفرم بازدید
26نهمین نمایشگاه بین المللی آموزش و تحصیلات کودکان گوانگژو چینKid’s Expo China 2018 - The 9th China (Guangzhou) International Kid’s Education Expo -china guangzhou9june-11juneفرم ثبت نامفرم بازدید
27نمایشگاه بین المللی فناوری های الکتریکی ساخت و ساز گوانگژو چین• GEBT 2018 - Guangzhou Electrical Building Technology 2018 -china guangzhou9june-12juneفرم ثبت نامفرم بازدید
28بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوستر و تجهیزات روشنایی گوانگژو چین• GILE 2018 - The 23rd Guangzhou International Lighting Exhibition 2018 - china guangzhou9june-12juneفرم ثبت نامفرم بازدید
29نمایشگاه بین المللی سیم ,کابل و لبزار الات گوانگژو چین• Wire & Cable Guangzhou 2018 - Guangzhou International Wire, Cable and Accessories Fair 2018 -china guangzhou11june-13juneفرم ثبت نامفرم بازدید
30هجدهمین نمایشگاه یبن المللی خوراک وارداتی گوانگژو چین IFE 2018 - The 18th China (Guangzhou) International Food Exhibition & Import Food Exhibition 2018-china guangzhou28june-30juneفرم ثبت نامفرم بازدید
31نوزدهمین نمایشگاه بین المللی غذاهای سام و ارگانیک گوانگژو چین• CINHOE 2018 - The 19th China (Guangzhou) Int'l Nutrition & Health Food and Organic Products Exhibition -china guangzhou28june-30juneفرم ثبت نامفرم بازدید
32نمایشگاه بین المللی صنعت • BBE 2018 - 2018 China International Concrete Block and Brick Industrials Exhibition بتن و آجر 18agust-20agustفرم ثبت نامفرم بازدید
33نمایشگاه تکنولوژی شیشه گوانگژو چین • CGE 2018 - 2018 China Guangzhou Glasstec Expo 27agust-29agustفرم ثبت نامفرم بازدید
34نمایشگاه تجهیزات الکترونیکی ساخت و ساز گوانگژو چین• GEBT 2019 - Guangzhou Electrical Building Technology 2019 -guangzhou china9june-12june 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
تقویم نمایشگاه گوانگژو 2018-2019

شرکت نمایشگاه سازان با بیش از 14 سال سابقه در امر برگزاری نمایشگاه بین المللی ، همایش ، طراحی و غرفه سازی آماده ارائه مشاوره و همکاری با شما عزیزان می باشد.جهت ثبت نام در نمایشگاه بین المللی و غرفه سازی در تهران ، غرفه سازی در تبریز ، غرفه سازی در اصفهان ، غرفه سازی در شیراز ، غرفه سازی در مشهد و غرفه سازی در کیش با ما تماس بگیرید.

۲۳ مهر ۱۴۰۰
عضویت در خبرنامه ایمیلی