نمايشگاه بين المللي آرايشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی تبریز

نمايشگاه بين المللي آرايشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی تبریز

نمايشگاه بين المللي آرايشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی تبریز

۱۲ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/03)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/06)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمايشگاه بين المللي آرايشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه بين المللي آرايشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی تبریز  از تاریخ 12 الی 15 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمايشگاه بين المللي آرايشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمايشگاه بين المللي آرايشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی تبریز 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی