نمايشگاه بين المللي آرايشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی تبریز

نمايشگاه بين المللي آرايشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی تبریز

نمايشگاه بين المللي آرايشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی تبریز

۶ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/27)
۹ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/30)
نمایشگاه بین المللی تبریز
10 الی 18

نمايشگاه بين المللي آرايشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه بين المللي آرايشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی تبریز شانزدهمين دوره از تاریخ 6 الی 9 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمايشگاه بين المللي آرايشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی تبریز شانزدهمين دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمايشگاه بين المللي آرايشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی تبریز شانزدهمين دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی