نمايشگاه بین المللی تخصصی لاستیک و صنایع وابسته شهرآفتاب

نمايشگاه بین المللی تخصصی لاستیک و صنایع وابسته شهرآفتاب

نمايشگاه بین المللی تخصصی لاستیک و صنایع وابسته شهرآفتاب

۳ مرداد ۱۳۹۷ (2018/07/25)
۵ مرداد ۱۳۹۷ (2018/07/27)
نمايشگاه بین المللی شهرآفتاب

نمايشگاه بین المللی تخصصی لاستیک و صنایع وابسته شهرآفتاب

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری اولين نمايشگاه بین المللی تخصصی لاستیک و صنایع وابسته شهرآفتاب از تاریخ 3 الی 5 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب انجام شد.

ثبت نام در اولين نمايشگاه بین المللی تخصصی لاستیک و صنایع وابسته شهرآفتاب

غرفه سازی در اولين نمايشگاه بین المللی تخصصی لاستیک و صنایع وابسته شهرآفتاب

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی