4
نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و دكوراسيون خانگی اصفهان

نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و دكوراسيون خانگی اصفهان

نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و دكوراسيون خانگی اصفهان

۲۰ دی ۱۴۰۰ (2022/01/10)
۲۴ دی ۱۴۰۰ (2022/01/14)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
8.200 مترمربع
98 شرکت
دسترسی موضوعی
لوازم خانگی-مبلمان و طراحی داخلی

نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و دكوراسيون خانگی اصفهان

برگزاری نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و دكوراسيون خانگی اصفهان از تاریخ 20 الی 24 دی 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تخصصی صنايع مبل و دكوراسيون خانگی اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی