نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و دكوراسيون خانگی اصفهان

نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و دكوراسيون خانگی اصفهان

نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و دكوراسيون خانگی اصفهان

۲۱ دی ۱۴۰۰ (2022/01/11)
۲۴ دی ۱۴۰۰ (2022/01/14)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
8.200 مترمربع
98 شرکت

نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و دكوراسيون خانگی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و دكوراسيون خانگی اصفهان از تاریخ 21 الی 24 دی 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و دكوراسيون خانگی اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تخصصی صنايع مبل و دكوراسيون خانگی اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی