نمايشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی شیراز

نمايشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی شیراز

نمايشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی شیراز

۳۰ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/21)
۳ شهریور ۱۳۹۷ (2018/08/25)
نمایشگاه بین المللی شیراز
190 شرکت

نمايشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی شیراز بیست و پنجمین دوره از تاریخ 30 مرداد الی 3 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمايشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی شیراز بیست و پنجمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمايشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی شیراز بیست و پنجمین دوره دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی