نمایشگاه آرایشی، بهداشتی، پوست، مو و زیبایی شیراز

نمایشگاه آرایشی، بهداشتی، پوست، مو و زیبایی شیراز

نمایشگاه آرایشی، بهداشتی، پوست، مو و زیبایی شیراز

۲ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/22)
۵ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/25)
نمایشگاه بین المللی شیراز
30 شرکت

نمایشگاه آرایشی، بهداشتی، پوست، مو و زیبایی شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه آرایشی، بهداشتی، پوست، مو و زیبایی شیراز بیستمین دوره از تاریخ 2 الی 5 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه آرایشی، بهداشتی، پوست، مو و زیبایی شیراز بیستمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه آرایشی، بهداشتی، پوست، مو و زیبایی شیراز بیستمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی