نمایشگاه آرد، نان،‌ غلات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه آرد، نان،‌ غلات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه آرد، نان،‌ غلات و صنایع وابسته مشهد

۱ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/20)
۵ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/24)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه آرد، نان،‌ غلات و صنایع وابسته مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه آرد، نان،‌ غلات و صنایع وابسته مشهد اولین دوره از تاریخ 1 تا 5 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه آرد، نان،‌ غلات و صنایع وابسته مشهد اولین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه آرد، نان،‌ غلات و صنایع وابسته مشهد اولین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی