نمایشگاه اینترنت، مخابرات و ارتباطات شیراز

نمایشگاه اینترنت، مخابرات و ارتباطات شیراز

نمایشگاه اینترنت، مخابرات و ارتباطات شیراز

۱۰ دی ۱۴۰۰ (2021/12/31)
۱۳ دی ۱۴۰۰ (2022/01/03)
نمایشگاه بین المللی شیراز
16:00 الی 21:00
8.700 مترمربع
84 شرکت
سالن های سرو، بهار و نرگس

نمایشگاه اینترنت، مخابرات و ارتباطات شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه اینترنت، مخابرات و ارتباطات شیراز از تاریخ 10 الی 13 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه اینترنت، مخابرات و ارتباطات شیراز

 فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه اینترنت، مخابرات و ارتباطات شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی