نمایشگاه بین المللی تصویربرداری و گرافیک دبی امارات

نمایشگاه بین المللی تصویربرداری و گرافیک دبی امارات

نمایشگاه بین المللی تصویربرداری و گرافیک دبی امارات

۲۸ دی ۱۳۹۹ (2021/01/17)
۳۰ دی ۱۳۹۹ (2021/01/19)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی تصویربرداری و گرافیک دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی تصویربرداری و گرافیک دبی از تاریخ 28 الی 30 دی 1399 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تصویربرداری و گرافیک دبی

 ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تصویربرداری و گرافیک دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی