نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری مشهد

نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری مشهد

نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری مشهد

۱ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/20)
۴ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/23)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری مشهد سومین دوره از تاریخ 1 تا 4 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری مشهد سومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری مشهد سومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی