4
نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌ کارت هوشمند و RFID شنزن چین

نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌ کارت هوشمند و RFID شنزن چین

نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌ کارت هوشمند و RFID شنزن چین

۲۴ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/15)
۲۶ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/17)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌ کارت هوشمند و RFID شنزن چین

نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌ کارت هوشمند و RFID شنزن چین، در تاریخ 24 الی 26 آبان 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌ کارت هوشمند و RFID شنزن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌ کارت هوشمند و RFID شنزن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی