نمایشگاه بین‌المللی منسوجات خانگی آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین‌المللی منسوجات خانگی آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین‌المللی منسوجات خانگی آلمان فرانکفورت

۲۱ دی ۱۴۰۰ (2022/01/11)
۲۴ دی ۱۴۰۰ (2022/01/14)
محل نمایشگاه های بین المللی فرانکفورت

نمایشگاه بین‌المللی منسوجات خانگی آلمان فرانکفورت

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی آلمان فرانکفورت از تاریخ 21 الی 24  دی 1400 در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت آلمان انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی آلمان فرانکفورت

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی آلمان فرانکفورت

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی