نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران

نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران

نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران

۷ آبان ۱۴۰۰ (2021/10/29)
۱۰ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/01)
نمایشگاه بین المللی تهران
22.000 مترمربع
187 شرکت داخلی و 18 شرکت خارجی

نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران از تاریخ 7 الی 10 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی