نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران

نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران

نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران

۱۱ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/03)
۱۴ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/06)
نمایشگاه بین المللی تهران
22.000 مترمربع
187 شرکت داخلی و 18 شرکت خارجی

نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران چهاردهمین دوره از تاریخ 11 الی 14 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران چهاردهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران چهاردهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی