4
نمایشگاه بین المللی آب شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی آب شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی آب شانگهای چین

۱۲ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/02)
۱۴ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/04)
نمایشگاه بین المللی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی آب شانگهای چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی آب شانگهای از 12 الی 14 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی آب شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی آب شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی