نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب هند

نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب هند

نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب هند

۲۲ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/13)
۲۴ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/15)
نمایشگاه بین المللی بمبئی

نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب هند

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب هند از 22 الی 24 مهر 1399 در نمایشگاه بین المللی بمبئ انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب هند

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب هند

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی