نمایشگاه بین المللی آسانسور ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی آسانسور ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی آسانسور ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

۵ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/25)
۸ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/28)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center
10:00 الی 18:00
300 شرکت
22 کشور
28629 نفر
76 کشور

نمایشگاه بین المللی آسانسور ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی آسانسور ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) از 30 مهر الی 3  آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی آسانسور ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی آسانسور ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی آسانسور ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی