4
نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۱۷ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/08)
۲۰ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/11)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 18:00
40.000 مترمربع
سالن های 5-6-7
400 شرکت
30.000 بازدید کننده
25.000 متر مربع
250 شرکت
32.922 بازدید کننده - 3.812 بازدید کننده تخصصی
30 کشور

نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

برگزاری نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 17 الی 20 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی آسانسور و صنایع وابسته ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی