نمایشگاه بین المللی ابداعات و اختراعات مالزی

نمایشگاه بین المللی ابداعات و اختراعات مالزی

نمایشگاه بین المللی ابداعات و اختراعات مالزی

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/05/02)
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/05/04)
نمایشگاه بین المللی کوالالامپور

نمایشگاه بین المللی ابداعات و اختراعات مالزی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ابداعات و اختراعات مالزی از 12 الی 14 اردیبشهت 1398 در نمایشگاه بین المللی کوالالامپور انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ابداعات و اختراعات مالزی

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ابداعات و اختراعات مالزی (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی