نمایشگاه بین المللی اتوماسیون دبی امارات

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون دبی امارات

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون دبی امارات

۶ مهر ۱۴۰۰ (2021/09/28)
۷ مهر ۱۴۰۰ (2021/09/29)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی اتوماسیون دبی از تاریخ 6 الی 7 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی اتوماسیون دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی اتوماسیون دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی