4
نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی شنزن چین

۱۲ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/03)
۱۴ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/05)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی شنزن چین، در تاریخ 12 الی 14 آبان 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی شنزن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی شنزن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی