نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی شانگهای

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی شانگهای

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی شانگهای

۲۸ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/19)
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/22)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی شانگهای از 28 شهریور الی 1 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی شانگهای (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی