نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد

۲۵ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/16)
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/19)
نمایشگاه بین المللی مشهد
50 شرکت داخلی و 15 نمایندگی شرکت های خارجی

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد سیزدهمین دوره از تاریخ 25 تا 28 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد سیزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد سیزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی