4
نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد

۱ شهریور ۱۴۰۱ (2022/08/23)
۴ شهریور ۱۴۰۱ (2022/08/26)
نمایشگاه بین المللی مشهد
54 شرکت داخلی
دسترسی موضوعی
اتوماسیون و خطوط تولید
نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد

برگزاری نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد از تاریخ 1 تا 4 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی