4
نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی گوانگجو چین

۱۰ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/01)
۱۲ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/03)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی گوانگجو چین از تاریخ 10 الی 12 اسفند 1401 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی