نمایشگاه بین المللی اختراعات رومانی

نمایشگاه بین المللی اختراعات رومانی

نمایشگاه بین المللی اختراعات رومانی

۱۸ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/10)
۲۱ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/13)
نمایشگاه بین المللی بخارست

نمایشگاه بین المللی اختراعات رومانی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی اختراعات رومانی از 18 الی 21 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی بخارست انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی اختراعات رومانی

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی اختراعات رومانی (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی