نمایشگاه بین المللی اختراعات سئول

نمایشگاه بین المللی اختراعات سئول

نمایشگاه بین المللی اختراعات سئول

۱۵ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/06)
۱۸ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/09)
نمایشگاه بین المللی سئول

نمایشگاه بین المللی اختراعات سئول

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی اختراعات سئول از 15 الی 18 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی سئول انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی اختراعات سئول

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی اختراعات سئول (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی