4
نمایشگاه بین المللی اختراعات و محصولات جدید نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی اختراعات و محصولات جدید نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی اختراعات و محصولات جدید نورنبرگ

۱۰ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/01)
۱۳ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/04)
نمایشگاه بین المللی نورمبرگ
دسترسی موضوعی
ابداعات و اختراعات
اخبار نمایشگاه نورمبرگ

نمایشگاه بین المللی اختراعات و محصولات جدید نورنبرگ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی اختراعات و محصولات جدید نورنبرگ از تاریخ 10 الی 13 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی نورنبرگ انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی اختراعات و محصولات جدید نورنبرگ

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی اختراعات و محصولات جدید نورنبرگ (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی