نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز

نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز

نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز

۱۵ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/06)
۱۸ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/09)
نمایشگاه بین المللی تبریز
3.000 مترمربع

نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز  از تاریخ 15 الی 18 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی