4
نمایشگاه بین المللی الکترونیک، ارتباطات و شبکه های چین پکن

نمایشگاه بین المللی الکترونیک، ارتباطات و شبکه های چین پکن

نمایشگاه بین المللی الکترونیک، ارتباطات و شبکه های چین پکن

۲۱ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/12)
۲۷ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/18)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پکن

نمایشگاه بین المللی الکترونیک، ارتباطات و شبکه های چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی الکترونیک، ارتباطات و شبکه های چین پکن ، در تاریخ 21 الی 27 آبان 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی الکترونیک، ارتباطات و شبکه های چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی الکترونیک، ارتباطات و شبکه های چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی